Izbor mesta , Položaja I Zemljišta Za Malinjak

Kao višegodišnja kultura malina ostaje na istom mestu 10,15 i više godina. Stoga je veoma bitno da se za malinjak odabere pogodno mesto. Malina najbolje uspeva kada je u potpunosti izložena suncu i dobroj ventilaciji, obezbeđena dovoljnom količinom vlage i uz zaštitu od oštećenja koja mogu da izazovu vetar i mraz. Promenljive zimske i prolećne temperature prouzrokuju većinu oštećenja. U našem podneblju malina daje najbolje rezultate kad se gaji na blago nagnutim do 10% severnim ekspozicijama. Na takvim položajima ne zadržava se voda i hladan vazduh, dok je snežni pokrivac obično dugotrajan. Previše nagnuti položaji preko 10% i polžaji izloženi jakim vetrovima nisu pogodni za malinu, jer nisu dovoljno vlažni, mehanizacija radova u malinjaku je otežana, a rodne grančice i izdanci često se lome pri udaru jakih vetrova.Poželjno je da u zasadu bude dobra cirkulacija vazduha jer umanjuje mogućnost pojave brojnih gljivičnih oboljenja. Slab protok vazduha povećava vlažnost vazduha oko plodova i izdanaka, što pogoduje razvoju bolesti izdanaka i truljenju izazvanog gljivicama. Divlja malina i kupina koje rastu oko parcele predviđene za postavljanje zasada takode mogu predstavljati problem. One su dobro stanište za štetočine, a često predstavljaju izvor virusa i gljivičnih patogena. Ako ste u mogućnosti, eliminišite ih u krugu od 200 metara oko zasada.

Izbor Zemljišta Za Malinjak

Malina najbolje rađa na visoko propustljivim zemljištima (peskovitoj ili muljevitoj ilovači) koja sadrže visok stepen organske materije (>3%) i čija se kiselost (pH) kreće izmedu 5,5 – 6,5. Kod težih, manje propustljivih zemljišta povećana je mogućnost pojave oboljenja korena, mada se ona mogu do izvesnog stepena ublažiti izborom otpornijih sorti maline, postavljanjem izdignutih leja i primenom hemijskih sredstava.

Oko 90% korenovog sistema nalazi se na dubini do 50 cm površinskog sloja zemljišta iz koga koren crpi vlagu i hranljive materije.

Priprema Zemljišta

Priprema zemljišta treba da obezbedi normalan prirast izdanaka i obilnnu rodnost maline. Pošto je malina višegodišna biljka, priprema zemljišta mora da se obavi pravilno i blagovremeno. Priprema zemljišta za podizanje malinjaka obuhvata:

uništavanje korova
vađenje kamenja žila i panjeva
đubrenje
oranje
poravnjavanje i usitnjavanje površine
kao i parcelisanje zemljišta

 
Ako je zemljište zakorovljeno dugovečnim korovskim biljkama, onda posle skidanja preduseva, u junu zemljište treba tretirati nekim herbicidom radi uništavanja korova. Priprema nezakorovljenog zemljišta može da počne 1-2 meseca pre početka sadenja maline.

Pošto se zemljište očisti od korova, kamenja ,žila i panjeva, pristupa se đubrenju odnosno unošenju organskih i mineralnih đubriva. Količina đubriva zavisi od tipa zemljišta i njegove plodnosti. Količina stajnjaka kreće se od 20.000-60.000 kg/ ha, super fosfata 500-600 kg/ ha, kalijum- sulfata ili 40%-tne kalijumove soli 800-1000 kg/ ha, amonijum sulfata 200-500 kg/ ha. Zemljište za podizanje malinjaka se ore rano u jesen na dubinu 30-40 cm. Posle oranja sve žile drveća treba prikupiti i spaliti, a zemljište poravnati i usitniti teškom drljačom ili tanjiračom.

Malinjaci veći od 5 ha treba da budu podeljeni na parcele veličine do 2 ha. Osnovni putevi u malinjaku treba da budu široki oko 5m da bi se mogla primenjivati mehanizacija.

Površinski usevi pogodni za pripremu zemljišta pre sadnje malina
POVRŠINSKI USEV LATINSKO IME DOZA SEMENA BILJNA MASA VRSTA USEVA/VREME SETVE INDIKACIJE
Ozima raž Secale cereale 125 kg/ha 4.5-ll t/ha Zimski, jednogodišnji /kasno u jesen Suzbijanje alelopatskog korova. Dobra biljna masa. Nije pogodan kao domaćin nematodama i Pythium. Može se mešati sa ovsem, grahoricom i slatkom detelinom.
Heljda Fagopyrum esculentum,F. sagittatum 80 kg/ha 1-1.5 t/ha Letnji, jednogodišnji usev /rano leto Seje se na slabo kiselim zemljištima (pH). Koristi kalcijum i fosfor iz slabo plodnih zemljišta. Uništava korov. Ukoliko se ostavi ponovo rađa u sledećoj vegetaciji.
Neven Tagetes spp. 10 kg/ha   Letnji, jednogodišnji usev /rano proleće Uništava nematode. Slaba biljna masa.Sadnice koje se sade u leju mogu se koristiti samo na relativno malim površinama. Verovatno se teže nabavlja u većim količinama.
Sirak metlaš Sorghum bicolor 90 kg/ha 16-22 t/ha Letnji jednogodišnji usev /kasno proleće Uništava korov. Dobra biljna masa.
Zob Avena sativa 112 kg/ha 9-13 t/ha Letnji, jednogodišnji usev /rano proleće Prolećni usev brzog rasta. Zasejati pre zametanja semena. Seje se na slabo kiselim zemljištima (5.5pH). Može se sejati kao jesenji usev. Ne prezimljuje. Može se mešati sa ražom i grahoricom.
Ražna trava/italijanski ljulj Lolium multiflorum 22.5 kg/ha   Letnji, jednogodišnji usev /kasno proleće Odgovaraju mu teža zemljišta sa malom količinom azota. Dobra biljna masa. Meša se sa mahunastim usevima.
Ražna trava Lolium perenne 28 kg/ha   Višegodišnji usev /kasno proleće Suzbijanje alelopatskog korova.Dobra biljna masa meša se sa mahunastim usevima.
Detelina lucerka Medicago sativa 16 kg/ha 8 t/ha suvo /Višegodišnji mahunasti usev /proleće-leto Uspeva na zemljištima kiselosti (6-7 pH). Generalno uništava korov i uravnotežava nivo azota. Može da bude domaćin nekim štetočinama. Može se mešati sa travama.
Bela detelina Trifolium repens 4,5 kg/ha 12-25 t/ha +40-270 kg N/ha Višegodišnji mahunasti usev/proleće-leto Zahteva kisela zemljiišta sa visokim nivoom fosfora. Generalno uništava korov i doprinosi uravnotežavanju nivoa azota. Može da bude domaćin nekim štetočinama. Može se mešati sa travama i detelinom.
Crvena detelina Trifolium pratense 20 kg/ha 5,5 t/ha + 50 kg N/ha Višegodišnji mahunasti usev /proleće-leto Uspeva na zemljištima kiselosti > 5,6 pH i na više vrsta zemljišta. Generalno uništava korov i doprinosi uravnotežavanju nivoa azota. Može da bude domaćin nekim štetočinama. Može se mešati sa travama.

Preuzeto sa sajta Agronomija, dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst : “Priručnik za proizvodnju maline”